కపిల రాంకుమార్ || లే – కదులు ఆవాజ్ దో! ||

కపిల రాంకుమార్ || లే – కదులు ఆవాజ్ దో! ||
పాటు పడేవాడికి
సాపాటులేదు!
పోటు పొడిచే వారందరికి
కూటికి కొదువలేదు!
కష్టం చేసి దాచుకున్నా
కన్నం వేసి దోచుకునే వాళ్ళే ఎక్కువ
ప్రతీ అర – క్షణం
అరక్షణంగా
బతుకీడ్చేలోకంలో
నీతి నిజాయితి ఒట్టి కాకమ్మ కబుర్లే
గోడల మీద రాతలే కాని
మెదడులోకి మాత్రం దూరవ్
అడగాలంటే భయం
అడుగు వేయాలంటే భయం
అడుగుకి పడిపోతున్నామంటే లేదు
అభయహస్తం!
సామెతలు ఎన్నో వున్నా
అవి ఇవాళ ఔట్ డేటెడ్
ఉపయోగించావా
ఎట్రాసిటీ కేసు
నీ మెడకు చుట్టుకున్నట్టే
సుద్దులు చెప్పలేవు,
బుద్ధులు చెప్పలేవు
పెద్దల మాట వెనకటికి చద్దిమూటే కాని
నేడు కుదరదు
నీ మాటవినే వాడెవ్వడూ లేడు!
వద్దన్న పనే చేస్తారు
బోర్ల పడ్డా,
దెబ్బలు తిన్నా
ఆ ఊబిలోంచి బయటకు రారు
మళ్ళీ అవే పొరపాట్లు
చేస్తూనేవుంటారు
సంఘటనలకు
ఏదో మొక్కుబడికి స్పందించినా
పునరావృమవుతున్నా
పట్టించుకోని సర్కారులాగ మౌనం వహిస్తూ
నేరాన్ని ప్రోత్సహిస్తారే కాని
జాగు చేస్తూనేవున్నారే కాని
నివారించడానికి కదుల్తలేరు
నేత బాగాలేదు సరే,
నేతన్నల బతుకే బాగాలేదని తెలుసా!
నేతలకు పట్టడంలేదేమని అడిగావా!
జరుగుతున్న అన్యాయాలెన్నో,
అకృత్యాలెన్నో
అరాచకాలెన్నో
మౌన ప్రేక్షకుడిలా
ఎన్నాళ్ళుంటావ్
కుళ్ళు కంపు కొడుతున్నా
కళ్ళప్పగించి చూస్తావేగాని
పూచికముల్లు స్పర్శకూడ తెలియని
మంద చర్మమా నీది!
మూగ నోము వీడు
జనం ఘోష చూడు
మనిషీ మేలుకో
తిరిగబడే గొతులతో
పిడికిళ్ళతో
సామూహిక యాత్రలో
కదం కదుపు
లేక పోతే చరిత్ర హీనుడవే
యదార్థ వాది లోక విరోధి అన్నారని
సత్యాన్ని వెలుగులోకి రాకుండా చేస్తావా!
లే!…కదులు!
ఆవాజ్ దో!
24.1.2017
(విమల సాహితి సమితి – త్యాగరాయ గానసభ హైదరబాద్‌ – కవిసమ్మేళనంలో చదివినది)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s